Aanbod

KernTalentenontdekkingbeknopte analyse

Invullen Online Vragenlijst
Een KernTalentenontdekking begint met het invullen van een online vragenlijst over jouw speelvoorkeuren als kind (van 4 tot ongeveer 12-14 jaar). Het invullen van de vragenlijst doe je thuis en duurt ongeveer 30 minuten.

Persoonlijk Gesprek:Bespreken vragenlijst en Terugkoppeling KernTalenten
In een persoonlijk gesprek nemen we de door jou ingevulde vragenlijst door. Vervolgens bespreken we aan de hand van de analyse over welke KernTalenten jij beschikt en wat dit voor jou betekent. Het gesprek duurt in totaal ongeveer 3 uur.

Verslag
Je ontvang een verslag met daarin al jouw KernTalenten beschreven en uitgelegd. Dit verslag blijft je hele leven ‘geldig’ en behoudt zijn waarde omdat je KernTalenten niet veranderen. Je krijgt het verslag binnen 2 weken na onze afspraak toegestuurd.

Vraag Aan

KernTalentenanalysevolledige analyse

Invullen Online Vragenlijst
Een KernTalentenanalyse begint met het invullen van een online vragenlijst over jouw speelvoorkeuren als kind (van 4 tot ongeveer 12-14 jaar). Het invullen van de vragenlijst doe je thuis en duurt ongeveer 30 minuten.

Persoonlijk Gesprek: Bespreken vragenlijst,Terugkoppeling KernTalenten en Diepte-Interview
In een persoonlijk gesprek nemen we de door jou ingevulde vragenlijst door. Vervolgens bespreken we aan de hand van de analyse over welke KernTalenten jij beschikt en wat dit voor jou betekent. Daarop volgt een diepte-interview waarin we samen kijken in hoeverre jij je KernTalenten al hebt ontwikkeld, welke je al inzet, waar nog kansen liggen voor jou en wat jouw wensen voor de toekomst zijn. Het gesprek duurt in totaal ongeveer 4 uur.

Uitgebreid Persoonlijk Verslag
Je ontvangt een uitgebreid persoonlijk verslag van al jouw KernTalenten, met daarin opgenomen de inzichten uit het diepte-interview en concrete aanbevelingen. Dit verslag blijft je hele leven ‘geldig’ en behoudt zijn waarde omdat je KernTalenten niet veranderen. Je krijgt het verslag binnen 2 weken na onze afspraak toegestuurd.

Evaluatiegesprek
Nadat je het verslag hebt ontvangen maken we een afspraak voor een nazorggesprek (een gesprek van ongeveer een uur) om jouw KernTalentenverslag, eventuele vragen die je hebt en mogelijke keuzes waar je voor staat te bespreken. Dit laatste onderdeel doen we naar jouw wens in een real-life gesprek of telefonisch.

Vraag aan