De Methode

De KernTalentenmethode is ontwikkeld door Danielle Krekels en in de loop van de jaren steeds verder verfijnd. In 2015 is de methode wetenschappelijk gevalideerd, met een zeer hoge betrouwbaarheidsindex van Cronbach’s Alpha 0,84.

De methode gaat uit van 23 KernTalenten die iedereen in een bepaalde mate (Sterk, Half of Klein) bezit. De 23 KernTalenten staan niet alleen op zich, maar worden ook met elkaar gecombineerd omdat ze elkaar beïnvloeden. Daardoor krijg je een zeer genuanceerde persoonlijke analyse die helder weergeeft waar jouw krachten liggen en wat jou van nature minder goed ligt.

Sterke KernTalenten, oftewel dingen doen die je leuk vindt en waar je goed in bent, geven je energie als je er mee aan de slag kunt en een gevoel van gemis als je ze niet in kunt zetten. Kleine KernTalenten inzetten, oftewel dingen doen die je niet goed liggen, kosten je energie in plaats van dat ze je energie geven.

 

 

Als je jouw KernTalenten goed in beeld hebt kan je je gaan richten op het maximaal benutten van je Sterke KernTalenten en het zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van je Kleine KernTalenten. Op die manier kan je je bezig houden met waar je goed in bent en waar je energie van krijgt in plaats van dat je oververmoeid (burned-out) of gedemotiveerd (bored-out) raakt door het te veel in (moeten) zetten van Kleine KernTalenten of het te weinig in (kunnen) zetten van Sterke KernTalenten.

Om jouw KernTalenten in kaart te brengen gaan we terug naar wat je als kind graag deed. We kijken naar de periode van 4 tot 12-14 jaar. De analyse is dus geen momentopname maar een blauwdruk van je persoonlijkheid en daarmee bruikbaar gedurende je hele leven bij het nemen van belangrijke beslissingen in werk of privé.

Meer informatie over KernTalenten vind je op de website van CoreTalents: www.coretalents.nl